Katılım ve Sürüş Kuralları

                  KATILIM 250 KİŞİ İLE SINIRLIDIR

Katılım Şartları: 

* Katılım için festival sayfasından kayıt yaptırmak yeterli değildir. Etkinlik süresince sunulacak hizmetlerden (yeme-içme, konaklama, tuvalet-duş, teknik destek vb.) yararlanabilmek için belirlenen bağış miktarının etkinliğin sayfasından duyurusu yapılan hesaba yatırılması gerekmektedir. Bağışta bulunmayanlar yukarıda bahsi geçen hizmetlerden yararlanamayacaklardır.
* Her hangi bir nedenden dolayı festivale katılmamanız durumunda, resmi, mali ve hukuki sorumluluklar çerçevesinde, yaptığınız bağışı geri ödememiz mümkün değildir.
* 0 – 12 yaş arası çocuklar için kayıt ücreti alınmayacaktır. Bu gruba Forma verilemeyecektir.Kayıt formunda Bilgi verilmesi zorunludur.
* 12-18 yaşından küçükler festivalimize ancak velileri ile birlikte kayıt yaparak katılabileceklerdir.
* Katılımcılar, görevlilerce yapılacak uyarı ve yönlendirmeleri dikkate almak ve uymak zorundadırlar.

Giyim

* Kask kullanılması zorunludur.
* Festivalin 1.günü toplu fotoğraf çekimlerinde görsel birliktelik adına Festival Formasının giyilmesi rica olunur. Diğer günler için böyle bir zorunluluk yoktur.
* Görevli personelde tur boyunca ayırt edici bir forma olacaktır.
* Görevliler bu formayı festival boyunca giymek zorundadır.
* Katılımcılar arasında engelliler olması durumunda katılımcılar bu konu ile ilgili bilgilendirileceklerdir.

Sürüş

* Sürüş esnasında daha önceden belirlenen ve katılımcılara bildirilen “Öncü”nün önüne geçilmemeli, “Artçı”nın arkasında kalınmamalıdır.
* Kaçarlı sıralarla ilerleneceği görevlilerce belirtilecek olup aksi belirtilmediği müddetçe ÜÇLÜ sırayla ilerlemek esastır.
* Zorunlu haller dışında öndeki bisikletçinin geçilmemesi esastır. Geçilmek durumunda kalındığında sesle “soldayım” diyerek uyarı yapılmalı ve öndeki bisikletçinin solundan geçiş yapılmalıdır. Geçişler kesinlikle sağ taraftan yapılmamalıdır!
* Ani fren ve durmalardan kaçınılmalıdır. Durmanın ya da yön değişikliğinin kaçınılmaz olduğu hallerde arkadan gelenler sesli olarak uyarılmalıdır.
* Katılımcının kendisinin ve diğer katılımcıların güvenliklerini tehlikeye atacak şekillerde ve gidonu bırakarak elleri kullanmaksızın sürüş yapmaları ve dışarıdan gelecek uyarıları duymayı engelleyecek şekilde kulaklık kullanarak radyo vb. dinlemeleri kesinlikle yasaktır.
*Bisikletinizde kafese göre suluk kullanmanız , düşmesi halinde diğer katıIımcıları tehlikeye sokabilecek pet şişe kullanılmaması tavsiye edilir.
* Mola ve konaklamalarda görevlilerce ilan edilen sürelere dikkat edilmeli, gecikmelere sebebiyet vererek tur programı aksatılmamalıdır.
* Organizasyon komitesi üyeleri, sürüş ile ilgili belirtilen bu kurallara uymayanları uyarmak ve kural ihlallerine devam etmeleri halinde katılımcımın tura katılımına son verme hakkına sahiptir.
* Grubun bir arada hareketi esastır. Kopmalar olması durumunda görevliler grubu yavaşlatarak ve hızlandırarak tekrar bir araya getirir. Böyle anlarda yönlendirmelere uyulması gerekmektedir.
* Katılımcı tur esnasında rahatsızlanması durumunda, en yakın görevliden veya diğer bir katılımcıdan yardım talep etmelidir.

Konaklama

* Katılımcılar çadırlarını görevlilerce belirlenmiş bölgelere kurar.Festival için tanımlanmamış bölgelere çadır kurulamaz.
* Sürüş anında, molalarda ve konaklama alanında diğer katılımcıları ve çevrede ikamet eden vatandaşları rahatsız edici davranışlarda bulunulmaması, gürültü yapılmaması gerekmektedir.
* Komşu çadırlarda dinlenmekte olan diğer katılımcılara saygı gösterilmeli, özellikle saat 00:00’den sonra sessiz olunmalıdır.
* Kamp alanında belirtilen noktalar dışında ateş yakmak yasaktır.
* Konaklama alanının temizliği konusunda hassas davranılmalı ve tur bitiminde konaklama alanında geriye bir atık bırakılmamalıdır.
* Katılımcı sayısını göz önünde bulundurarak oluşabilecek sıralara karşı (kayıt, yemek vb. sıralar) hazırlıklı olunmalı ve sıraya girerken tüm katılımcılar birbirine saygı çerçevesinde davranmalıdır.
* Katılımcılar festival boyunca; kayıtlar sırasında verilecek olan “FESTİVAL BİLEKLİĞİ ve BİSİKLET PLAKASI’nı kullanmak zorundadırlar.